Jezdecké potřeby pro koně
excl. VAT:0.00,- €
incl. VAT:0.00,- €
 Hodnocení
5/5
 Doporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:
 QR code
QR code

Obchodní a reklamační podmínky

  • Added: 01.01.2023   |   90 readings / views

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu ProKoně-JS® . Provozuje Josef Schwab, IČO: 44396384,  se sídlem Úmonín 27, 285 46 Úmonín (CZ), zapsané v Živnostenském úřadě v Kutné Hoře

1.              Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky‘‘) e-shopu ProKoně-JS®, provozuje Josef Schwab IČO: 44396384, se sídlem Úmonín 27, 285 46 Úmonín, česká republika (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva‘‘) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) distančním způsobem.

1.2. Tyto obchodní podmínky i veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších předpisů a novelizací.

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.prokone-js.cz (dále jen ,,webová stránka‘‘) a další související právní vztahy. 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají pak přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít nejen v českém jazyce. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na koupi zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito obchodními podmínkami srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2.              Uzavření kupní smlouvy 

2.1. Webového rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží vč.popisu jeho hlavních vlastností, vyobrazení a uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na dodání do místa předání. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vymezuje právo jednostranné změny prodejních cen v závislosti na vývoji kurzu Kč k volně směnitelným měnám, změnám cen dodavatelů a vývoje tuzemské ekonomiky. Při podstatném zvýšení kupní ceny má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku stisknutím tlačítka „koupit“), dále informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako ,,objednávka‘‘).

2.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího‘‘).

2.4.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky prodávajícímu.   

2.5. Objednané zboží prodávající odesílá dle jeho dostupnosti a provozních možností v co nejkratší době, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě a není jej možno v uvedené lhůtě odeslat, je kupující o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailu.

2.6. Pracovní doba e-shopu k vyřízení objednávek je pondělí až pátek v době od 8:00 do 16:00 hodin. Objednané zboží je předáváno dopravci k doručení po potvrzení objednávky prodávajícím co nejdříve (jeden až maximálně dva pracovní dny) v případě "platby dobírkou", po připsání platby na účet v případě "platba převodem".

2.7. Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.           Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu proti zaplacení převodem na účet, popřípadně platbou PayPal, dobírkou v případě doručení smluvním dopravcem, nebo v hotovosti při osobním odběru na provozovně.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Při odběru zboží na dobírku bude k ceně zboží připočteno paušální přepravné včetně nákladů na dobírkovné ve výši níže uvedené v závislosti na přepravní společnosti. Balné prodávající samostatně neúčtuje, je zahrnuto v celkové ceně dopravy. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společností  PPL.cz. V České republice je i touto společností doručováno na koncovou adresu kupujícího popř.smluvní ParcelShop, v zahraničí přebírá přepravu zásilek smluvní partneři tuzemského/domácího přepravce. Cena přepravného je v případě objednávky do států EU účtována u přepravy PPL/DHL dle aktuálního ceníku.

Ceník přepravného v rámci České republiky:
- Osobní odběr v kamenné prodejně zdarma

- PPL balík do 5 kg 125 Kč v případě "platba převodem" nebo PayPal

- PPL balík do 5 kg 159 Kč v případě "dobírka"

- Zásilkovna/Z-Box/Výdejní místo do 5 kg 89 Kč v případě "platba převodem" nebo PayPal

- PPL balík do 22 kg 216 Kč v případě "platba převodem" nebo PayPal

- PPL balík do 22 kg 260 Kč v případě "dobírka"

- PPL balík nad 22 kg 499 Kč v případě "platba převodem" nebo PayPal

PPL balík nad 22 kg 534 Kč v případě "dobírka"

Ceník transportu do států EU
- DHL balík do 5 kg (aktualizovaný individuální ceník u dopravy v e-shopu dle jednotlivých států EU)

- Packeta/Z-Box balík do 5 kg (aktualizovaný individuální ceník u dopravy v e-shopu dle jednotlivých států EU)

- DHL balík do 22 kg (aktualizovaný individuální ceník u dopravy v e-shopu dle jednotlivých států EU)

- DHL balík nad 22 kg (aktualizovaný individuální ceník u dopravy v e-shopu dle jednotlivých států EU)

3.3. V případě nadrozměrného balíku a balíku s nadváhou si prodávající vyhrazuje právo na individuální navýšení přepravného dle skutečnosti.

4.           Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě  do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží formou jednoznačného prohlášení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu prodávajícího Josef Schwab, Úmonín 27., 285 46 nebo na elektronickou adresu prodávajícího jschwab@email.cz. Zboží musí být zasláno na adresu prodávajícího do 14ti dnů od převzetí, do tohoto data musí být zboží doručeno prodávajícímu. Odstoupit od smlouvy může zákazník prostřednictvím jakéhokoliv jednoznačného prohlášení odeslanému prodávajícímu s následujícím textem: V rámci zákonné 14-ti denní lhůty odstupuji od kupní smlouvy dle obj.č. ............... (příp. číslo prodejního dokladu) a žádám o vrácení kupní ceny na účet číslo ..............." a na závěr připojit svůj podpisVyužijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů  od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu kupní cenu kterou od od něho obdržel, s platností bodu 4.2.níže. Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod na účet kupujícímu, jehož číslo písemnou formou kupující zašle prodávajícímu. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží dodá a prodávající vrácené zboží nezkontroluje.  Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákon stanoví 14-ti denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává tak spotřebiteli možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě.

4.2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

              - při vrácení zboží poškozeného, nekompletního, se známkami používání. V takovém případě buď prodávající vrácené zboží odesílá zpět kupujícímu, nebo vrácenou částku prodávající poníží o náklady spojené s poškozením a následnou opravou, 

              - vrácení zboží není reklamace - pokud zákazník vrátí zboží, které bylo dodáno v souladu s jeho požadavky, prodávající si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 10% z hodnoty vráceného zboží, z níže uvedených důvodů:

             a) každá jezdecké výstroj má svou velikost a velikou variabilitu rozměrů, takže se dá před nákupem jakýkoliv rozměr mezi kupujícím a prodávajícím dostatečně prokonzultovat,

             b) vzhledem k veliké variabilitě rozměrů a množství posuvných částí výrobku, nemůže kupující při zkoušení v provozu zajistit neponičení nebo nezanechání známek používání na jednotlivých kožených i kovových dílech.

4.3. Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.           Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5. Při vybrání možnosti "platba převodem" bude zásilka odeslána příjemci až při připsání platby na účet prodávajícího.

6.           Práva z vadného plnění (reklamace zboží)

6.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Práva z vady se uplatňují u prodávajícího písemně (na reklamačním listu) na adrese Josef Schwab, Úmonín 27., 285 46 nebo prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího  jschwab@email.cz V písemné reklamaci uvede kupující zejména důvod reklamace, popis závady zboží, přiloží kopii daňového dokladu (faktury) nebo dodacího listu o koupi zboží, číslo svého bankovního účtu, na který by mu mělo být vráceno plnění (zaplacená kupní cena) v případě kladného vyřízení reklamace, kterou nelze řešit jiným zákonem přípustným způsobem, reklamované zboží zašle kompletní, nikoli jen jeho část, a to v obalu přiměřeném povaze zboží.  

6.2. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

6.3. Kupující nemůže uplatnit právo z vady u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Ve většině případů se jedná o zboží prodávané v kategorii "Výprodej", "Bazar" popř.jinak písemně označováno.

6.4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Obč. zák. , může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

6.8. Vrácení zboží není reklamace. Podmínky při vracení zboží jsou popsány v bodu 4.2.

7.           Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

7.3. Vybrané zboží je možné rezervovat po dobu 5 pracovních dnů. Rezervovat nelze zboží v likvidaci nebo ve slevě. Rezervace nad 5 pracovních dnů jsou možné pouze proti nevratné záloze ve výši 50% z prodejní ceny zboží.

8.           Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

8.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající  zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, případně datum narození, adresa bydliště/fakturační, případně adresa doručovací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatní případné údaje, které uvede ve svém uživatelském účtu (dále společně vše jen jako ,,osobní údaje‘‘).

8.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je přímý marketing. 

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Prodávající ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

8.7. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl.17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl.21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl.20 GDPR.

8.8. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

8.9. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit. 

9.           Doručování korespondence 

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském učtu.

9.2. Zpráva je doručena : 
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.     
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky adresátem, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít. 
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10.         Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2017

Aktualizováno: V Úmoníně dne 11.05.2024, v souvislosti s přidáním ceníku přepravy společnosti Zásilkovna.

  •  captcha»
 Odkazy, komentáře
Hlošková:  Dobrý den a děkuji, za Astu, za krásný obojek. Hlošková Věra a Asta
Katerina:  Děkuji za kvalitní sedlo,jsem maximálně spokojena .Budu nakupovat už jen tady takže vřele doporučuji .
Veronika Hýblová:  Krásná práce, doporučuji všem. V.Hýblová
Brigita Odnohová:  Čestné, vstřícné, profesionální jednání, velmi kvalitní produkty za příznivé ceny, vřele doporučuji.
Tomáš Jelínek:  Děkuji za krásný a pevný tažný postroj.Touto cestou se pripominam jeste o dodelání té ExtraFull velikosti.Dekuji moooc.
 1 / 25